27/05/2024 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa gặt

Tác giả: Phi Tuyết Ba

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2008 11:11

 

Tôi gieo vào thu
Bao nhiêu mơ mộng
Tôi gieo vào thu
Vần thơ vàng óng

Khi mùa đông đến
Thu rụng khỏi cành
Ra ngoài đồng gió
Gặt bài thơ xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phi Tuyết Ba » Mùa gặt