11/04/2021 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phải chi...

Tác giả: Tạ Nghi Lễ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2009 00:47

 

Phải chi ngày ấy đừng mưa
Để em vào trú hiên thưa, cuối chiều

Phải chi trời đừng mưa nhiều
Để anh mạnh bước đánh liều, làm quen

Phải chi em đừng nhìn lên
Để anh tìm được cái duyên nụ cười

Phải chi anh chịu ngỏ lời
Thì mình đâu phải một trời cách xa

Phải chi... thôi phải chăng là
Tình mình như chút nắng tà huy phai
1995
Nguồn: Khoảng trời trong sáng, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Nghi Lễ » Phải chi...