06/12/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 16 (Vô Định hà biên mộ giốc thanh)
雜詩其十六(無定河邊暮角聲)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:08

 

Nguyên tác

無定河邊暮角聲,
赫連臺畔旅人情。
函關歸路千餘里,
一夕秋風白髮生。

Phiên âm

Vô Định[1] hà biên mộ giốc thanh,
Hách Liên[2] đài bạn lữ nhân tình.
Hàm Quan[3] quy lộ thiên dư lý,
Nhất tịch thu phong bạch phát sinh.

Dịch nghĩa

Có tiếng tù và buổi chiều bên bờ sông Vô Định,
Làm lữ khách chạnh lòng buồn bên Hách Liên đài.
Đường về Hàm Quan còn dài hơn ngàn dặm nữa,
Mới có một tối chịu gió thu mà tóc đã bạc rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng tù và chiều sông Vô Định
Lữ khách buồn bên Hách Liên đài
Hàm Quan còn ngàn dặm dài
Gió thu đêm thổi tóc mai trắng ngần
[1] Tên sông, nay ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây.
[2] Tên đài, nay trong huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây.
[3] Tức Hàm Cốc quan, tên cửa ải trọng yếu bảo vệ kinh đô Trường An, cũng trong địa phận tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi kỳ 16 (Vô Định hà biên mộ giốc thanh)