11/08/2022 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo trung Liễu chi từ kỳ 2
道中栁枝詞其二

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:06

 

Nguyên tác

官河兩岸插新楊,
揷得成行更望長。
縱長只拂官河水,
不似離人九曲腸。

Phiên âm

Quan hà lưỡng ngạn sáp tân dương,
Sáp đắc thành hàng cánh vọng trường.
Túng trường chỉ phất quan hà thuỷ,
Bất tự ly nhân cửu khúc trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cắm đầy liễu mới khắp bờ sông,
Cắm đã thành hàng lại ngóng trông.
Quan hà liễu phẩy trên mặt nước,
Xa nhau ruột chín khúc chất chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Đạo trung Liễu chi từ kỳ 2