15/08/2020 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách chàng Từ Thức vụng suy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 20:48

 

Trách chàng Từ Thức vụng suy,
Cõi tiên chẳng ở, về chi cõi trần.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách chàng Từ Thức vụng suy