08/10/2022 01:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao hành
郊行

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 09/12/2012 21:57

 

Nguyên tác

柔桑采盡綠陰稀,
蘆箔蠶成密繭肥。
聊向村家問風俗,
如何勤苦尚凶饑。

Phiên âm

Nhu tang thái tận lục âm hy,
Lư bạc tàm thành mật kiển phì.
Liêu hướng thôn gia vấn phong tục,
Như hà cần khổ thượng hung ky (cơ)?

Dịch nghĩa

Lá dâu non hái hết bóng râm thưa,
Né lau tầm chín dầy, kén nẩy.
Hỏi sơ cung cách làm ăn người trong xóm,
Vì sao siêng năng vất vả mà vẫn đói.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dâu non hái hết bóng lơ thơ,
Trên né tầm dầy kén cũng to.
Dân xóm hỏi qua cung cách sống,
Lạ cho vất vả cũng không no.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Giao hành