26/10/2021 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Bùi ngũ phó Đông Xuyên
送裴五赴東川

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:26

 

Nguyên tác

故人亦流落,
高義動乾坤。
何日通燕塞,
相看老蜀門。
東行應暫別,
北望苦銷魂。
凜凜悲秋意,
非君誰與論。

Phiên âm

Cố nhân diệc lưu lạc,
Cao nghĩa động càn khôn.
Hà nhật thông Yên tái,
Tương khan lão Thục môn.
Đông hành ưng tạm biệt,
Bắc vọng khổ tiêu hồn.
Lẫm lẫm bi thu ý,
Phi quân thuỳ dữ luân?

Dịch nghĩa

Người xưa cũng lưu lạc,
Nghĩa lớn động đất trời.
Ngày nào biên ải vùng Yên được thông thương,
Hãy tới gặp lão già nơi cửa vùng Thục.
Thôi hãy tạm biệt đi về phía đông,
Hồn đau khổ cứ ngóng về phương bắc.
Cảm nghĩ về mùa thu đau buồn cứ vùng lên,
Trừ anh ra có ai là người để ngỏ lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn xưa cũng lưu lạc,
Nghĩa lớn động đất trời.
Ải Yên ngày nào mở,
Cửa Thục tới lão chơi.
Hồn tan vì bắc ngóng,
Tạm biệt hãy đông xuôi.
Ý thu buồn vời vợi,
Vắng anh, bàn với ai?
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Bùi ngũ phó Đông Xuyên