05/12/2022 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phủ bóng lên
Raise the shade

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/09/2021 18:17

 

Nguyên tác

Raise the shade
will youse dearie?
rain
wouldn’t that
get yer goat but
we don’t care do
we dearie we should
worry about the rain
huh
dearie?
yknow
i’m
sorry for awl the
poor girls that
gets up god
knows when every
day of their
lives
aint you,
oo-oo. dearie
not so
hard dear
you’re killing me.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Phủ bóng lên
em nhé người tình?
mưa
không
khống chế được gì mình
đôi ta chẳng bận lòng chi nữa
chúng mình yêu nên
nghĩ về mưa

người yêu dấu?
em biết đấy
Anh
xin lỗi em vì chuyện này
những người con gái đầy tội nghiệp
làm cho Chúa
biết họ
mỗi ngày
bao điều của họ trong cuộc sống
còn em thì chỉ thấy là không,
Ứ-ừ. người tình yêu dấu ơi
Với anh đâu phải chỉ thế thôi
yêu quý của anh vừa đang cứng
em giết anh rồi người tình ơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Phủ bóng lên