04/03/2021 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân
送人

Tác giả: Jeong Ji-Sang - 정지상

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2017 17:27

 

Nguyên tác

雨歇長堤草色多,
送君南浦動悲歌。
大洞江水何時盡,
別淚年年添綠波。

Phiên âm

Vũ tiết trường đê thảo sắc đa,
Tống quân Nam phố[1] động bi ca.
Đại Đồng[2] giang thuỷ hà thời tận,
Biệt lệ niên niên thiêm lục ba.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Mưa tạnh đê dài cỏ thướt tha,
Bến Nam tiễn biệt vọng bi ca.
Đại Đồng sông nước bao giờ cạn,
Biếc sóng vì bao giọt lệ sa.
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
[1] Là bến sông tiễn biệt ở bờ Nam sông Đại Đồng, Triều Tiên.
[2] Con sông lớn chảy qua Bình Nhưỡng (nay là thủ đô của CHDCND Triều Tiên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jeong Ji-Sang » Tống nhân