27/01/2023 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ đỗ 2
杕杜 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:28

 

Nguyên tác

有杕之杜,
其葉菁菁。
獨行睘睘,
豈無他人?
不如我同姓。
嗟行之人,
胡不比焉?
人無兄弟,
胡不佽焉?

Phiên âm

Hữu đệ chi đỗ,
Kỳ diệp tinh tinh.
Độc hành quỳnh quỳnh,
Khỉ vô tha nhân ?
Bất như ngã đồng tính,
Ta hành chi nhân,
Hồ bất tỵ yên ?
Nhân vô huynh đệ,
Hồ bất thứ yên ?

Dịch nghĩa

Có cây đỗ lẻ loi một mình.
Lá đơm rườm rà.
Còn ta thì đi thui thủi một mình.
Há lại không có người khác để cùng đi với ta hay sao ?
Chỉ vì những người ấy không như bà con đồng một họ với ta.
Than ôi! Những người đi đường,
Sao không phụ giúp ta ?
Gặp người không có anh em,
Sao lại không đỡ đần ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ nọ một mình,
Lá thì vẫn thấy tươi xanh rườm rà.
Bước lần thui thủi mình ta.
Há không người khác để mà cùng đi ?
Với ta khác họ chỉ vì,
Than ôi! Người cứ lầm lì bước qua.
Sao không đoái tưởng giúp ta ?
Thấy người chẳng có ruột rà anh em ?
Cớ sao giúp đỡ chẳng thèm.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tinh tinh: cũng là dáng rườm rà.
quỳnh quỳnh: thui thủi, dáng không có nơi nào để nhờ dựa và được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đệ đỗ 2