02/12/2021 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ức thi kỳ 5
十憶詩其五

Tác giả: Lý Nguyên Ưng - 李元膺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2010 02:25

 

Nguyên tác

纖玉參差象管輕,
蜀箋小研碧窗明。
袖紗密掩嗔郎看,
學寫鴛鴦字未成。

Phiên âm

Tiêm ngọc sâm si tượng quản khinh,
Thục tiên tiểu nghiên bích song minh.
Tụ sa mật yểm sân lang khán,
Học tả uyên ương tự vị thành.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dài ngắn thon thon búp ngọc hồng
Nghiêng con giấy Thục sáng bên song
Không cho chàng thấy che tay lụa
Học viết uyên ương chữ chửa xong
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nguyên Ưng » Thập ức thi kỳ 5