26/10/2021 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút giao thừa 1

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2012 10:39

 

Giờ phút thiêng liêng đã đến rồi
Giao thừa, Xuân mới, Lộc reo vui
Hân hoan giờ khắc rời năm cũ
Đón Kỷ huy hoàng Xuân sáng tươi
Ki-ép, ngày 24.1.2001
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Phút giao thừa 1