24/10/2021 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh tố nữ

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:11

 

Bao tuổi xuân xanh hỡi chị mình?
Xinh sao xinh khéo thực là xinh!
Hoa thơm chẳng nhuộm hương mà ngát,
Tuyết sạch không nề nước mới thanh.
Ngoài mặt đã đành son với phấn,
Trong lòng nào biết đỏ hay xanh?
Người xinh, cái bóng tình tinh cũng...[1]
Mỗi bút một thêm một điểm tình!
Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
[1] Lấy ý từ câu ca dao “Người xinh cái bóng cũng xinh, Người ròn cái tỉnh tình tinh cũng ròn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đề ảnh tố nữ