26/09/2022 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh phụ oán
征婦怨

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 15:02

 

Nguyên tác

良人昨日去,
明月又不圓。
別時各有淚,
零落青樓前。
君淚濡羅巾,
妾淚滿路塵。
羅巾長在手,
今得隨妾身。
路塵如得風,
得上君車輪。
漁陽千里道,
近如中門限。
中門逾有時,
漁陽長在眼。
生在綠羅下,
不識漁陽道。
良人自戍來,
夜夜夢中到。

Phiên âm

Lương nhân tạc nhật khứ,
Minh nguyệt hựu bất viên.
Biệt thì các hữu lệ,
Linh lạc thanh lâu tiền.
Quân lệ nhu la cân,
Thiếp lệ mãn lộ trần.
La cân trường tại thủ,
Kim đắc tuỳ thiếp thân.
Lộ trần như đắc phong,
Đắc thượng quân xa luân.
Ngư Dương thiên lý đạo,
Cận như trung môn hạn.
Trung môn du hữu thì,
Ngư Dương trường tại nhãn.
Sinh tại lục la hạ,
Bất thức Ngư Dương đạo.
Lương nhân tự thú lai,
Dạ dạ mộng trung đáo.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hôm qua chồng em lên đường
Vầng trăng cũng không tròn nữa
Chia tay cả hai rơi lệ
Trước lầu nước mắt vấn vương
Lệ chàng ướt khăn tay lụa
Lệ em như bụi trên đường
Khăn lụa lệ chàng em giữ
Theo em ấp ủ mùi hương
Bụi đường, em nương ngọn gió
Bám vào bánh xe người thương
Ngư Dương đường dài ngàn dặm
Không được như trong vườn nhà
Vườn nhà thường khi đi dạo
Ngư Dương cuối mắt rất xa
Sinh trong lụa là xanh biếc
Không rành đường đất Ngư Dương
Lương nhân từ khi đi thú
Đêm đêm gửi giấc mộng trường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Chinh phụ oán