28/10/2021 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng trắng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2015 10:12

 

Bao nhiêu chiến thắng mơ thành tượng
Đá chất chồng lên lấp núi cao
Xương trắng ngàn đời xương vẫn trắng
Rùng mình, máu thở nhịp thương đau!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Mộng trắng