01/12/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạng Giang Nam - Trọng xuân
狀江南-仲春

Tác giả: Tạ Lương Phụ - 謝良輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 13:30

 

Nguyên tác

江南仲春天,
細雨色如煙。
絲為武昌柳,
布作石門泉。

Phiên âm

Giang Nam trọng xuân thiên,
Tế vũ sắc như yên.
Ty vi Vũ Xương[1] liễu,
Bố tác Thạch Môn[2] tuyền.

Dịch nghĩa

Trời Giang Nam giữa mùa xuân,
Mưa bụi sắc như sương khói.
Liễu ở Vũ Xương đã ra tơ,
Các con suối ở Thạch Môn tạo ra dòng thác.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời Giang Nam giữa xuân
Mưa bụi như khói tuôn
Rủ tơ Vũ Xương liễu
Tạo thác suối Thạch Môn
[1] Đất nay thuộc tỉnh Hà Bắc.
[2] Đất nay ở phía bắc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Lương Phụ » Trạng Giang Nam - Trọng xuân