09/03/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỹ nữ thiên
美女篇

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 30/08/2005 01:13

 

Nguyên tác

美女妖且閑,
采桑歧路間。
柔條紛冉冉,
落葉何翩翩。
攘袖見素手,
皓腕約金環。
頭上金爵釵,
腰佩翠瑯玕。
明珠交玉體,
珊瑚間木難。
羅衣何飄搖,
輕裾隨風還。
顧盼遺光彩,
長嘯氣若蘭。
行徒用息駕,
休者以忘餐。
借問女安居,
乃在城南端。
青樓臨大路,
高門結重關。
容華耀朝日,
誰不希令顏。
媒氏何所營,
玉帛不時安。
佳人慕高義,
求賢良獨難。
眾人徒嗷嗷,
安知彼所觀。
盛年處房室,
中夜起長嘆。

Phiên âm

Mỹ nữ yêu thả nhàn,
Thái tang kỳ lộ gian.
Nhu điều phân nhiễm nhiễm,
Lạc diệp hà phiên phiên.
Nhương tụ kiến tố thủ,
Hạo oản ước kim hoàn.
Đầu thượng kim tước thoa,
Yêu bội thuý lang can.
Minh châu giao ngọc thể,
San hô gian mộc nan.
La y hà phiêu diêu,
Khinh cứ tuỳ phong hoàn.
Cố phán di quang thái,
Trường khiếu khí nhược lan.
Hành đồ dụng tức giá,
Hưu giả dĩ vong xan.
Tá vấn nữ an cư,
Nãi tại thành nam đoan.
Thanh lâu lâm đại lộ,
Cao môn kết trùng quan.
Dung hoa diệu triêu nhật,
Thuỳ bất hy lệnh nhan.
Môi thị hà sở dinh,
Ngọc bạch bất thì an.
Giai nhân mộ cao nghĩa,
Cầu hiền lương độc nan.
Chúng nhân đồ ngao ngao,
An tri bỉ sở quan.
Thịnh niên xử phòng thất,
Trung dạ khởi trường thán.

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu @www.vietkiem.com

Mỹ nữ dáng thư nhàn
Khéo hái dâu bên đàng
Cành mềm buông tha thướt
Lá rụng bay mênh mang
Vén áo da trắng muốt
Tay ngọc ánh kim hoàn
Eo thon cài ngọc bội
Tóc muợt điểm thoa vàng
Minh châu ôm dáng ngọc
Toả ngũ sắc huy hoàng
Xiêm y mây phất phới
Vạt áo gió mơn man
Mắt biếc long lanh sáng
Hơi dài thoáng hương lan
Người đi kìm ngựa ngắm
Người rỗi quên dọn bàn
Uớm hỏi: Nàng ở đâu ?
"Thiếp ngụ tại thành nam
Gác tía bên đường lớn
Hai tầng cửa khoá vàng"
Mặt hoa hồng nắng sớm
Ai chẳng đắm say nàng
Băng nhân giờ đâu tá
Lễ vật mau lo toan
Giai nhân mến nghĩa cả
Khó cầu được hiền lang
Người đời cười nói đấy
Đâu hiểu lòng hồng nhan
Tuổi xanh giỏi khuê sự
Đêm dài những hân hoan.
Đây là một bài tân đề nhạc phủ, thuộc Tạp khúc ca từ, Tề khúc hành. Lấy hình ảnh mỹ nữ “Thịnh niên xử phòng ốc” tự ví mình như cô gái đẹp tươi thắm mà không có chốn gửi thân, tài năng xuất chúng mà chẳng thi triển được điều gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Mỹ nữ thiên