10/12/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch mẫu đơn
白牡丹

Tác giả: Bùi Lân - 裴潾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 20:06

 

Nguyên tác

長安豪貴惜春殘,
爭賞先開紫牡丹。
別有玉杯承露冷,
無人起就月中看。

Phiên âm

Trường An hào quý tích xuân tàn,
Tranh thưởng tiên khai tử mẫu đơn.
Biệt hữu ngọc bôi thừa lộ lãnh,
Vô nhân khởi tựu nguyệt trung khan.

Dịch nghĩa

Các nhà quyền quý ở kinh đô Trường An e xuân sắp hết,
Đua nhau thưởng thức hoa mẫu đơn màu tía vừa mới nở.
Những chung ngọc (mẫu đơn trắng) chơ vơ trong sương đêm lạnh,
Không ai ngó ngàng tới dưới ánh trăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An giàu lo xuân sắp hết
Mẫu đơn màu thưởng thức đua chen
Mẫu đơn trắng lạnh sương đêm
Không ai tìm đến để xem thế nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Lân » Bạch mẫu đơn