14/07/2024 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 2
恭和御制原韻詠盆中小梅其二

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2013 08:46

 

Nguyên tác

瓊姿移向玉階旁,
洗盡塵心抱暗香。
定信春來先結子,
品高宮柳御溝楊。

Phiên âm

Quỳnh tư di hướng ngọc giai bàng,
Tẩy tận trần tâm bão ám hương.
Định tín xuân lai tiên kết tử,
Phẩm cao cung liễu ngự câu dương.

Dịch nghĩa

Dáng quỳnh mềm mại hướng về bên bệ ngọc
Rửa sạch hết bụi lòng mà ấp ủ hương thầm
Tin chắc, xuân tới nó sẽ có kết quả trước
Phẩm cách thanh cao của nó, cây liễu trong cung, con ngòi vườn ngự sẽ làm cho nổi bật

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Dáng quỳnh mềm mại hướng quân vương
Rửa hết bụi lòng, ấp ủ hương
Chắc hẳn xuân sau tin kết quả
Liễu cung ngòi ngự chẳng xem thường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 2