16/08/2020 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mèo hoang lại gặp mèo hoang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:20

 

Mèo hoang lại gặp mèo hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng mói[1] khoai.
Khảo dị:
Mèo hoang lại gặp chó hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
[1] Đào, bới (trộm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mèo hoang lại gặp mèo hoang