13/04/2021 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Tín thảo
長信草

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:33

 

Nguyên tác

長信宮中草,
年年愁處生。
故侵珠履跡,
不使玉階行。

Phiên âm

Trường Tín cung trung thảo,
Niên niên sầu xứ sinh.
Cố xâm châu lý tích,
Bất sử ngọc giai hành.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cỏ mọc cung Trường Tín
Tháng năm nảy nơi buồn
Hoài cây xưa lấp lối
Thềm ngọc cũng bặt luôn
Bài này còn có tên khác là Trường Tín cung 長信宮 hay Tiệp dư oán 婕妤怨.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Trường Tín thảo