28/10/2021 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa lý là chị hoa lài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:06

 

Hoa lý là chị hoa lài,
Hoa lý có tài, hoa lài có duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa lý là chị hoa lài