14/08/2020 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư
有所思

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:06

 

Nguyên tác

小小人家子,
雙雙步語遲。
忘情能有幾,
吾亦憶吾兒。
戀母啼饑處,
牽翁學拜時。
門闌今半寂,
於爾係相思。

Phiên âm

Tiểu tiểu nhân gia tử,
Song song bộ ngữ trì.
Vong tình[1] năng hữu kỷ!
Ngô diệc ức ngô nhi.
Luyến mẫu đề cơ xứ,
Khiên ông học bái thì.
Môn lan kim bán tịch,
Ư nhĩ hệ tương ti.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đôi trẻ nhà ai đó?
Thỏ thẻ bước khoan thai.
Quên tình nào mấy kẻ?
Ta nhớ con ta hoài!
Khi quấy mẹ, kêu đói,
Lúc học ông, vái người.
Trước nhà nay nửa vắng,
Tưởng nhớ vì con ai!
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Vương Diễn đời Tấn chết đứa con nhỏ, quá thương xót, Sơn Đào khuyên giải nói "Chỉ có bậc thánh mới quên được tình, người tư chất kém cỏi thì làm gì có tình, người chung tình nhất chính là bọn ta".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hữu sở tư