01/02/2023 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình cờ

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 07:53

 

Tình cờ trời đổ mưa trưa
Tình cờ quán ấy lại thưa thớt người
Lan man lời dắt theo lời
Chuyện cây Đồng Tháp, chuyện người Thái Nguyên

Tình cờ nhưng chẳng ngẫu nhiên
Mải nhìn gương mặt mà quên mất lời
Mày trăng ngấn một nét trời
Xôn xao má gió trong ngời mắt trong

Mưa ngừng không bão không giông
Hình như tiếng sét nổ trong ngực người
1994

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Tình cờ