17/01/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết ở bản Đôn

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 09:25

 

Thử ngồi mươi phút lưng voi
Mà răng lòng chợt bồi hồi rứa ta!
Cảm thương mấy thớt voi già
Bước chân sầu nặng như là bước tôi
Rừng xưa chừ đã xa rồi
Đuôi voi lông trụi bởi người bán mua
Nhục nhằn tháng nắng ngày mưa
Lằn roi oan nghiệt xác xơ eo sèo
Ngồi lưng voi thấy buồn hiu
Tù và ai oán trong chiều Buôn Đôn…
ĐakLak 17.5.2009

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Viết ở bản Đôn