04/10/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác
奉召赴城感故京風景作

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 05/05/2010 05:44

 

Nguyên tác

聞說長安似弈棋,
徘徊人事憶唐詩。
三年頫坐頻更換,
半世塵襟幾亂離。
師律開張新鼓角,
坤靈彫落舊城池。
可憐王謝庭前燕,
猶覓芳春飲啄時。

Phiên âm

Văn thuyết Trường An tự dịch kỳ[1],
Bồi hồi nhân sự ức Đường thi.
Tam niên phủ toạ tần canh hoán,
Bán thế trần khâm kỷ loạn ly.
Sư luật khai trương tân cổ giốc,
Khôn linh điêu lạc cựu thành trì.
Khả liên Vương, Tạ[2] đình tiền yến,
Do mịch phương xuân ẩm trác thì.

Dịch nghĩa

Nghe nói kinh đô Trường An chẳng khác gì một cuộc cờ,
Bâng khuâng về việc người, nhớ câu thơ Đường.
Ngôi vua trong ba năm, mấy lần thay đổi;
Nửa đời áo đầy bụi, trải bao loạn lạc.
Phép quân khai trương, tiếng trống, tù và đổi mới,
Trên mảnh đất kia, thành xưa hào cũ hoang tàn.
Đáng thương cho những con én ở sân nhà họ Vương, họ Tạ xưa,
Khi ăn uống vẫn muốn tìm vẻ xuân thơm tho.

Bản dịch của Hoàng Tạo

"Nghe chuyện kinh đô giống cuộc cờ",
Ngậm ngùi nhớ cảnh, nhớ Đường thơ.
Ba năm mấy bận vua thay đổi;
Nửa kiếp bao lần áo bụi nhơ.
Quân lính khai trương kèn trống mới;
Thành kia hoang phế, lũy hào xưa.
Thương cho đàn én nhà Vương, Tạ,
Chốn cũ tìm ăn những ngẩn ngơ.
Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978
[1] Đỗ Phủ đời Đường, trong bài Thu hứng mở đầu bằng câu "Văn đạo Trường An tự dịch kỳ". Tác giả họ Phan dùng làm câu mở đầu cho bài thơ này.
[2] Tức Vương Đạo và Tạ An, là hạng quý tộc đời Tấn, cùng ở ngõ Ô Y. Lưu Vũ Tích, nhà thơ thời Đường, trong bài Ô Y hạng có câu: "Cựu thì Vương, Tạ đường tiền yến, Phi nhập tầm thường bách tính gia".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác