20/07/2024 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 06

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:23

 

Bao dai non nước chẳng hai cùng,
Xin gởi hồn ta đến ở chung.
Hôm sớm cho tròn luôn một tiết[1],
Trước sau không thẹn với ba tùng[2].
Quê nhà có kẻ lo săn sóc,
Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng.
Mảng tính chưa xong, vừa thỉu thỉu,
Trống lầu đâu đã đổ tung tung!
[1] Đàn bà chỉ có tiết thờ chồng cho trọn đạo mà thôi.
[2] Tức là tam tùng, con gái hồi nhỏ theo cha, lớn lên theo chồng, chồng chết theo con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 06