09/02/2023 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những đám mây
Тучи

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 07:05

 

Nguyên tác

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Bản dịch của Thuý Toàn

Hỡi mây trời, đám hành hương vĩnh cửu!
Qua thảo nguyên xanh thẳm, núi nạm cườm
Các ngươi hay, như ta, kẻ đày ải
Từ Bắc phương thương mến xuống trời Nam.

Ai đuổi mây: phải chăng là số mệnh?
Hay nỗi ghen thầm kín? Hận điên cuồng?
Hay tội lỗi làm các ngươi lận đận?
Hay bạn bè đã giáo hoạ vu oan?

Không, chẳng qua các ngươi chán đất nghèo...
Đâu biết say mê, đâu tường đau khổ;
Muôn thuở lạnh lùng, tự do muôn thuở,
Tổ quốc không, ai đày ải các ngươi.
1840
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Những đám mây