18/08/2022 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Giác tự
大覺寺

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2014 21:00

 

Nguyên tác

昨日至探大覺寺,
上床今日不能忘。
清泉碧石觀如畫,
疊閣重樓看染紅。
花樹歷番知世變,
字碑幾度誌騷翁。
他鄉故國分南北,
衰盛循還一夢中。

Phiên âm

Tạc nhật chí thám Đại Giác tự,
Thượng sàng kim nhật bất năng vong.
Thanh tuyền bích thạch quan như hoạ,
Điệp các trùng lâu khán nhiễm hồng.
Hoa thụ lịch phiên tri thế biến,
Tự bi kỷ độ chí tao ông.
Tha hương cố quốc phân Nam Bắc,
Suy thịnh tuần hoàn nhất mộng trung.

Dịch nghĩa

Hôm trước tới thăm chùa Đại Giác
Thế rồi nay cứ lên giường ngủ là lại thấy cảnh chùa
Suối nước trong, núi đá xanh đẹp như bức vẽ
Lầu gác trùng trùng, mặt trời chiếu vào một màu đỏ rực
Cây và hoa nơi đây bao lần chứng kiến sự đổi thay của thời cuộc
Chữ nêu trên bia từng mấy độ ghi dấu của các tao nhân
Nơi tha hương, lòng cố quốc, hai đường Nam Bắc
Việc suy thịnh tuần hoàn ở cõi đời chẳng khác gì một giấc mơ

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hôm trước tới thăm chùa Đại Giác
Hễ nằm lại thấy chẳng nào quên
Trập trùng lầu gác tươi màu đỏ
Suối biếc đá xanh tựa vẽ nên
Thời cuộc biến thiên hoa lá chứng
Tao nhân bia chữ chép còn nguyên
Tha hương cố quốc trời Nam Bắc
Suy thịnh thay nhau giấc mộng huyền
Chùa Đại Giác xây dựng từ triều Liêu, hiện ở ngoại ô phía tây thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Chùa quay hướng đông, hãy còn nhiều cây cổ và chữ đá của các tao nhân mặc khách.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Đại Giác tự