01/02/2023 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tất cả những gì tôi học được”
“Все, что сберечь мне удалось”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2012 19:39

 

Nguyên tác

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tất cả những gì tôi học được
Từ hy vọng và tình yêu xưa nay
Có thể gói trong một câu đơn giản:
Hãy cố sống qua từng ngày!
Ngày 8 tháng 4 năm 1856

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Tất cả những gì tôi học được”