07/10/2022 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn như Thanh chánh sứ nội các thị lang Nguyễn Thuật sứ quân
餞如清正使內閣侍郎阮述使君

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 09/11/2010 17:28

 

Nguyên tác

萬里皇華又閣臣,
蓬萊闕下奉芝綸。
便辭禁直開駰駱,
將使中朝識鳳麟。
人海奇觀須到底,
珠江前路是知津。
龍編秋月逢佳餞,
回首仙班第一人。

Phiên âm

Vạn lý hoàng hoa hựu các thần,
Bồng Lai quyết hạ phụng chi luân.
Tiện từ cấm trực khai nhân lạc[1],
Tương sứ Trung triều thức phượng lân.
Nhân Hải[2] kỳ quan tu đáo để,
Châu Giang[3] tiền lộ thị tri tân.
Long Biên thu nguyệt phùng giai tiễn,
Hồi thủ tiên ban đệ nhất nhân.

Dịch nghĩa

Lần này quan Nội các lại vượt muôn dặm, đi sứ nước Thanh,
Dưới cửa quyết của gác Bồng Lai đã được nhận chiếu vua.
Theo lời truyền, ngựa sứ sẽ được bước thẳng từ cửa Cấm,
Đi sứ sang Trung triều sẽ biết được múa phượng múa lân.
Kỳ quan Nhân Hải sẽ được đến tận nơi,
Đường theo Châu Giang sẽ biết rõ được bến.
Cuộc tiễn này đang mùa thu ở Long Biên,
Nhìn lại thì sứ quân là người thứ nhất có dáng tiên hơn cả.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Muôn dặm đường xa tiễn Sứ quân,
Bồng Lai xuống chiếu chọn lương thần.
Oai phong ngựa sứ màu đen trắng,
Nghi lễ Bắc triều múa phượng lân.
Nhân Hải biển xanh nhiều cảnh lạ,
Châu Giang bến lớn cánh buồm lâng.
Long Biên trăng chiếu quanh bàn tiệc,
Thấy dáng sứ quân khác tục trần.
Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003
[1] Chữ Hán ghi nhận là ngựa lông trắng lẫn đen; lạc là ngựa bờm trắng đuôi đen. Đây là hai giống ngựa đẹp.
[2] Chưa rõ vùng nào trên đường sứ phải đi qua?
[3] Tên bến thuộc sông Việt Giang, hay còn gọi là Tây Giang. Đến đó phải đổi ngựa đi bằng thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Tiễn như Thanh chánh sứ nội các thị lang Nguyễn Thuật sứ quân