14/08/2022 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau những vùng rừng không dân

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2010 08:08

 

Đọc Phạm Tiến Duật

Viễn chinh mà có lúc
Cứ ngỡ là... viễn du
Chuông chùa ai thổn thức
Mới hay buồn thiên thu
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Sau những vùng rừng không dân