31/03/2023 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 07

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:32

 

Một bàn vùa sạch đám hoang hung,
Phong cảnh như vầy phỉ luống trông[1].
Lối vịnh[2] năm ba thuyền đỗ liễu,
Đêm non bảy tám hạc về tòng.
Vật còn chút biết trời khuya sớm,
Người dễ không hay đất lạnh lùng.
Lố thấy[3] chín trùng[4] chưa khoẻ gối,
Dám đây mình chịu phận thong dong.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “dạ trông”.
[2] Có sách chép là “Doi vịnh”, “Dưới vịnh”.
[3] Có sách chép là “Nghĩ thấy”, “Đoái thấy”.
[4] Nơi vua ngự hoặc chỉ vua. Do chữ “cửu trùng” (chín bậc) do thềm cung điện ngày xưa thường xây cao chín bậc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 07