23/07/2024 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ độc khởi
秋夜獨起

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2018 22:17

 

Nguyên tác

八月尚炎熱,
南畝渴餘波。
節候隋年異,
星辰運氣和。
中夜正獨起,
翹首望明河。
微雲動天際,
還恐風雨多。

Phiên âm

Bát nguyệt thượng viêm nhiệt,
Nam mẫu khát dư ba.
Tiết hậu tuỳ niên dị,
Tinh thần vận khí hoà.
Trung dạ chính độc khởi,
Kiều thủ vọng minh hà.
Vi vân động thiên tế,
Hoàn khủng phong vũ đa.

Bản dịch của Mai Chưởng Đức

Tháng tám còn nồng nực,
Đồng ruộng khô ráo hoài.
Khí tiết hằng năm khác,
Trăng sao mở vận vui.
Nửa đêm một mình dậy,
Ngửa cổ trông lên trời.
Mây đen thường lởn vởn,
Mưa gió e chưa thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Thu dạ độc khởi