29/09/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2020 14:37

 

Ruộng ai thì nấy đắp bờ.
Duyên ai nấy chọn đừng chờ uổng công.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ruộng ai thì nấy đắp bờ