23/10/2021 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn người làm thơ

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:32

 

Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn nhủ phường lòi tói[1],
Muốn sống đem vôi quét trả đền.
(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tiễn khách

Dắt díu đi đâu đến cảnh chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét cửa đền.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Do thành ngữ “thảo lòi tói”, nghĩa là viết chữ Hán theo lối thảo nguệch ngoạc, lằng nhằng chẳng ra sao, đây muốn chỉ người học trò dốt nát, học hành kém cỏi, viết chữ xấu, nguệch ngoạc như gà bới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Tiễn người làm thơ