03/12/2021 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2019 22:10

 

Ảnh người thơ mộng bến Tương giang,
Đã một chiều thu khóc gió vàng.
Chiếc bách lênh đênh hai sóng nước;
Mối sầu héo hắt nửa can tràng.
Tấn tuồng tạo hoá vai chua chát;
Quán trọ phù sinh khách lỡ làng.
Dồn cuộc trăm năm còn giọt lệ
Thấm lan giấy mực mấy muôn hàng.
1953

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Đề ảnh