14/04/2021 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 125

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:07

 

Trong tạo hoá có cơ mầu,
Hay đỗ, hay dừng mới kẻo âu.
Nước biển non xanh thuyền gối bãi,
Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu.
Bạn nhiều cày cuốc ngày ngày họp,
Gánh nặng yên hà[1] chốn chốn thâu.
Kham hạ[2] Nghiêm Quang[3] từ tước Hán,
Tam công khứng đổi một cần câu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này gần trùng với bài Bảo kính cảnh giới 26 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Mây khói và ráng trời.
[2] Chịu ở dưới, chịu nhường.
[3] Tức Nghiêm Tử Lăng đời Đông Hán. Ông làm bạn với Lưu Tú, giúp Lưu Tú lên ngôi vua rồi đi ở ẩn, câu cá ở Đông Giang, không thiết chức tước hàng Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 125