28/09/2022 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một cô đơn qua đi

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:38

 

Xót thương Định Nguyễn

Đám tang không một nước mắt
đám tang không khăn tang
xót thương mưng vết cắt
chót một ngày lang thang

Một mê muội qua đi
một thời yêu qua đi
một đời rượu qua đi
một cô đơn qua đi

Số phận anh đã chọn
kẻ đào huyệt chôn anh
số phận anh đã chọn
người tới huyệt đưa anh

Những quán rượu mỏi mệt
trong say vĩnh biệt anh
lửa nến sót đáy huyệt
gặp rượu buồn cháy xanh

Bạn bè đủ đầy quanh
hoa cũng vừa kín mộ
thôi cụng ly lần nữa
rồi ngước nhình thu vàng.
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Một cô đơn qua đi