30/11/2020 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi (II)

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/06/2006 17:01

 

Em đi có lẽ cũng vì
Bởi không đi cũng có người đi thay

Cậy em em ở lại nhà
Chịu chơi thay thế ruột rà máu me

Giữa đường đứt gánh hoa huê
Cành chim lá gió sơn khê dịch hành

Lên đường chị sẽ bước nhanh
Qua cầu dịch thể tựu thành dịch thân

Phong tình cổ lục tơ trần
Trước đèn lần giở chuyên cần năm canh

Mai sau chia ngọn xẻ ngành
Em từ bốn biển em thành năm châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Em đi (II)