22/01/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/05/2008 00:09

 

Tà gió phẩy dài thu xanh ngắt
Nắng chớp tình oan mắt nghi can

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mắt