23/09/2020 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề quy mộng
題歸夢

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 17:07

 

Nguyên tác

長安風雨夜,
書客夢昌谷。
怡怡中堂笑,
小弟栽澗菉。
家門厚重意,
望我飽飢腹。
勞勞一寸心,
燈花照魚目。

Phiên âm

Trường An phong vũ dạ,
Thư khách mộng Xương Cốc[1].
Di di trung đường tiếu,
Tiểu đệ tài giản lục.
Gia môn hậu trọng ý,
Vọng ngã bão cơ phúc.
Lao lao nhất thốn tâm,
Đăng hoa chiếu ngư mục.

Dịch nghĩa

Một đêm mưa gió tại Trường An,
Khách văn thơ mộng về Xương Cốc.
Trong nhà nói cười vui vẻ,
Ngoài bờ suối em trai trồng rau.
Mọi người có ý tốt,
Mong ta luôn được no lòng.
Niềm riêng buồn thảm,
Hoa đèn soi mắt nhoà lệ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An một đêm mưa gió thốc
Khách văn chương Xương Cốc mộng về
Trong nhà cười nói vui ghê
Ngoài khe cần mẫn em thì trồng rau
Mọi người vì thương nhau ý tốt
Mong cho ta luôn được no lòng
Niềm riêng một tấc tổn thương
Dưới đèn mắt đẫm lệ dòng tủi thân
Tác giả đã nghèo khổ vì cha mất sớm, lại tài cao mà không được đi thi tiến sĩ vì tên cha phạm huý với tên vua đương thời nên ông đành chấp nhận một chức nhỏ sống chỉ đủ ăn. Ông mất sớm ở tuổi chưa quá ba mươi.

[1] Sông chảy qua huyện Nghi Xương, tỉnh Hà Nam, quê của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Đề quy mộng