30/03/2023 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng sứ đăng trình tự thuật

Tác giả: Nguyễn Thật - 阮實

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 22:31

 

Phiên âm

Vu tung tự suỷ phạp kinh luân
Thượng quốc quan quang hỷ dụng tân
Phiếm phiếm Hoàng giang sà quán đẩu
Sân sân Chu thấp mã tri ân
Thiên cao phong bệ đăng chiêm cận
Nhật noãn huyên đường nhập vọng tần
Sự tế công thành hoàn quốc tảo
Bình an nhị tự báo quân thân

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xét mình kém việc kinh luân
Mà đi làm khách sứ thần bên kia
Sông Hoàng, thuyền tới Sao Khuê
Cõi Chu rong ruổi quản gì vó câu
Trời cao bước tới xa đâu
Nắng nôi, nhớ mẹ quay đầu ngóng quê
Mong sao xong việc trở về
Bình an hai chữ, trọn bề quân thân
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II)/ Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1976.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thật » Phụng sứ đăng trình tự thuật