12/05/2021 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 09:34

 

Năm mươi năm trước ta không có
Năm mươi năm sau ta chưa sinh
Đời ta phỏng có gì đáng sợ?
Chỉ sợ lòng ta mắc phải mình
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Sợ