28/09/2022 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc con bài 08

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:05

 

Thon von phận trẻ dễ an nào,
Cực nỗi cha già thảm xiết bao.
Mẹ yếu một thân sầu ủ rũ,
Con thơ hai đứa khóc nghêu ngao.
Cửa nhà thiếu kẻ lo săn sóc,
Vườn tược không người giữ trước sau.
Uất ức bên lòng nằm chẳng tiện,
Một mình trằn trọc trót canh thâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Khóc con bài 08