21/10/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du tiểu Động Đình
遊小洞庭

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2005 15:18

 

Nguyên tác

湖山上頭別有湖,
芰荷香氣占仙都。
夜含星斗分乾象,
曉映雷雲作畫圖。
風動綠蘋天上浪,
鳥棲寒照月中烏。
若非神物多靈跡,
爭得長年冬不枯。

Phiên âm

Hồ thượng sơn đầu biệt hữu hồ,
Kỵ hà hương khí chiếm tiên đô.
Dạ hàm tinh đẩu phân càn tượng,
Hiểu ánh vân lôi tác hoạ đồ.
Phong động lục tần thiên thượng lãng,
Điểu thê hàn chiếu nguyệt trung ô.
Nhược phi linh vật đa linh tích,
Tranh đắc trường niên đông bất khô.

Dịch nghĩa

Đầu núi trên hồ lại có riêng một hồ
Mùi thơm sen ấu ngào ngạt cõi tiên
Đêm đầy sao phân chia các vùng trời
Sáng sớm, mây chớp vẽ nên bức tranh
Gió xao động cõi tần biếc như sóng trên trời
Chim đậu trong ánh sáng lạnh như quạ trong trăng
Nếu không có vật thiêng, sao nhiều vết thiêng ?
Suốt năm dài đến mùa đông cũng không khô cạn.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đỉnh núi trên hồ lại một hồ
Ấu sen thơm nức cõi tiên đô
Sao đầy đêm tối chia càn tượng
Chớp loé ban mai vẽ hoạ đồ
Sóng giữa trời xanh, tần gió gợn
Quạ trong trăng sáng ánh chim nhô
Vật thiêng để dấu thiêng đầy khắp
Dằng dặc quanh năm nước chẳng khô
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Du tiểu Động Đình