22/09/2023 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn thị đồng chí
旅泊遇郡中叛亂示同志

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2014 05:23

 

Nguyên tác

握手相看誰敢言,
軍家刀劍在腰邊。
遍搜寶貨無藏處,
亂殺平人不怕天。
古寺折為修寨木,
荒墳開作甃城磚。
郡侯逐出渾閒事,
正是鑾輿幸蜀年。

Phiên âm

Ác thủ tương khan thuỳ cảm ngôn,
Quân gia đao kiếm tại yêu biên.
Biến sưu bảo hoá vô tàng xứ,
Loạn sát bình nhân bất phạ thiên.
Cổ tự chiết vi tu trại mộc,
Hoang phần khai tác trứu thành chuyên.
Quận hầu trục xuất hồn nhàn sự,
Chính thị loan dư hạnh Thục niên.

Dịch nghĩa

Thấy nhau, nắm tay nhau nhưng không ai nói nên lời,
Quân chính quyền có đao kiếm đeo bên hông đang có mặt.
Khắp nơi bị lục lọi, đồ quý giá không còn chỗ chôn dấu,
Trong loạn lạc giết người bình thường không sợ trời.
Chùa chiền bị phá để lấy gỗ làm doanh trại,
Phần mộ bị đập để lấy gạch xây thành.
Công hầu trong quận bỏ chạy là chuyện thường,
Vì trong năm, xe loan của vua đã chạy vào đất Thục.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắm tay nhau không ai lên tiếng
Ví quân quyền đao kiếm bên hông
Khắp nơi đồ quý lục tung
Người dân bị giết oan không sợ trời
Phá chùa chiền lấy đồ dựng trại
Đập mả mồ lấy cái xây thành
Công hầu bỏ chạy rất nhanh
Xe vua vào Thục, kinh thành còn đâu
Tác giả làm bài này khoảng năm 881. Lúc đó quân khởi nghĩa của Hoàng Sào đang thành công, đã chiếm được kinh thành Trường An, vua Đường Hỉ Tông phải lánh nạn vào Thành Đô trong đất Thục. Quận trong bài là trị sở của Trì châu, nay là huyện Quý Trì, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn thị đồng chí