04/12/2021 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề
烏夜啼

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2014 02:32

 

Nguyên tác

檐角楠陰轉日,
樓前荔子吹花。
鷓鴣聲裏霜天晚,
疊鼓已催衙。

鄉夢時來枕上,
京書不到天涯。
邦人訟少文移省,
閒院自煎茶。

Phiên âm

Thiềm giác nam âm chuyển nhật,
Lâu tiền lệ tử xuy hoa.
Giá cô thanh lý sương thiên vãn,
Điệp cổ dĩ thôi nha.

Hương mộng thì lai chẩm thượng,
Kinh thư bất đáo thiên nha[1].
Bang nhân tụng thiểu văn di tỉnh,
Nhàn viện tự tiễn trà.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đầu thềm bóng lim di chuyển
Trước hiên cỏ rụng hoa rơi
Chiều thu chim ngói kêu sương đục
Tiếng trống canh dồn hồi

Hồn quê đôi lần gối mộng
Công văn chẳng đến nơi này
Ít ai thưa kiện đều lên tỉnh
Trà cứ uống lai rai
[1] Ý nói làm quan ở nơi hẻo lánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Ô dạ đề