06/07/2020 16:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tóc bạc thưa rằng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 04:44

 

Một bữa trăng sao
Xuống rừng rú dại
Một bữa trời trăng
Buồn không thể nói

Cầm gương lên hỏi
Tóc bạc thưa rằng
Trời đất cách ngăn
Đừng mê con gái

Bực quá liền quăng
Tấm gương xuống đất
Vẫn nghe mãi rằng
- Đó là sự thật!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tóc bạc thưa rằng