20/07/2024 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ tặng đảng của mình
Du poète à son parti

Tác giả: Louis Aragon

Nước: Pháp
Đăng bởi koukoubenko vào 27/12/2007 18:25

 

Nguyên tác

Mon parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire
Je ne savais plus rien de ce qu'un enfant sait
Que mon sang fût si rouge et mon coeur fût français
Je savais seulement que la nuit était noire
Mon parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire

Mon parti m'a rendu le sens de l'épopée
Je vois Jeanne filer Roland sonne le cor
C'est le temps des héros qui renaît au Vercors
Les plus simples des mots font le bruit des épées
Mon parti m'a rendu le sens de l'épopée

Mon parti m'a rendu les couleurs de la France
Mon parti mon parti merci de tes leçons
Et depuis ce temps-là tout me vient en chansons
La colère et l'amour la joie et la souffrance
Mon parti m'a rendu les couleurs de la France

Bản dịch của Tố Hữu

Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Trước như trẻ thơ tôi nào biết được
Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước
Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông
Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng

Đảng cho tôi huyết khí anh hùng xưa
Hiển hiện nàng Jeanne, Roland còi thét
Rừng Verco sống lại thời oanh liệt
Đã nghe trong từng chữ tiếng gươm khua
Đảng cho tôi huyết khi anh hùng xưa

Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà
Đảng ta ơi cảm ơn Người dạy dỗ
Từ đấy lòng tôi sướng vui đau khổ
Và tình yêu căm giận hoá lời ca
Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà
Jeanne d'Arc và Roland là hai anh hùng cứu quốc của Pháp thời xưa. Vercors là khu căn cứ chống phát-xít Đức ở vùng Đông Nam nước Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louis Aragon » Nhà thơ tặng đảng của mình